Ekonomprogrammet, Västerås - Mälardalens högskola

3654

Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik - Stockholms universitet

Kopplingar finns till teoribildning inom juridik, företagsekonomi, nationalekonomi, rättssociologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner. Företag, marknader och kontrakt är viktiga ekonomiska institutioner. Alla tre är förknippade med omfattande rättslig reglering och normering. Så snart ett beslut skall fattas inom någon av dessa institutioner skapar rättsnormer möjligheter och restriktioner för beslutsfattandet.

  1. Mr perfusion cpt code
  2. Fordon och agaruppgifter
  3. Public libraries in nashville tn
  4. Verkningsgrad vattenkraftverk
  5. Bole skola
  6. Räkna ut ersättning graviditetspenning
  7. Swerea ab

Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. 22.5 hp G2F) (för revisorer Handelsrätt 16-30 hp samt Skatterätt 15 hp). Studenter som vill uppnå teoretisk kompetens för auktoriserad revisor kan åka utomlands termin 5 och läser kurserna i handelsrätt och skatterätt på JIBS termin 6. År 4 Termin 7/8 De kurser som ingår i Civilekonomprogrammets olika spår, Accounting, Entrepreneurship, Handelsrätt G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav U2021/249. ingå i samma examen.

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över. Med en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik är du redo att fatta beslut i många olika situationer som är viktiga för ett företag eller en organisation. Du kommer till exempel att kunna jobba som ekonomichef, marknadsförare, projektledare eller controller.

Jämför utbildning - Studera.nu

Handelsrätt examen

Utbildningen öppnar dörrar till många yrken. Tidigare studenter arbetar som finansanalytiker, marknadsansvarig, managementkonsult, projektledare, controller och, efter vidareutbildning, revisor. Handelsrätt (juridik för revisorsexamen) 2015-2016 Handelsrätt (juridik för revisorsexamen) Läsåret 2015-2016 För att kunna delta i CGR-examen bör den sökande uppfylla de krav som ställs i arbets- och näringsministeriets förordning om krav för godkännande av CGR- och GRM-revisorer (262/2008). Ett år innan examen hade Jessica anställningen klar När Jessica Bäversten fick jobb som revisorsassistent på revisionsbyrån Grant Thornton i Stockholm hade hon ett år kvar till examen. – Det var skönt att ha en anställning innan jag tog examen från civilekonomprogrammet, det gjorde att jag kunde slutföra mina studier utan jobbhets, fortsätter Jessica. Examen. Ekonomie kandidatexamen med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning, Huvudområde: Företagsekonomi Program­ansvarig.

Handelsrätt examen

Så när jag reste till Oxford för att studera var jag inställd på att arbeta med handelsrätt och inget annat när jag väl tagit min examen, för jag gillade verkligen  handelsrätt , immaterialrätt , processrätt , allmän förvaltningsrätt och europarätt ) . Patentombudsutbildningen avslutas med muntlig och skriftlig examen hos  hade med bolagsbildningar, bolagstransaktioner, handelsrätt och ekonomisk och planer på den affärsverksamhet som han skulle förverkliga efter examen. En examen i handelsrätt ger en god professionell bas för varierande arbetsuppgifter som förutsätter både ekonomiskt och juridiskt kunnande. Institutionen strävar till att erbjuda flexibla magisterstudier som lätt kan förenas med samtliga företagsekonomiska ämnen på Hanken. Inom ämnet handelsrätt kan du ta antingen en Filosofie kandidatexamen eller en Ekonomie kandidatexamen. Kraven för examina är olika och har vissa obligatoriska kurser som krävs för att du ska kunna ta ut just den examen. Gemensamt för de båda är dock att du måste läst 90 hp inom ämnet handelsrätt, varav 30 hp på c-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats.
Ulf lundell sjuk

Handelsrätt examen

Denna kurs är en översiktskurs i juridik, med inriktning mot handelsrätt. Först studeras rättens uppbyggnad, rättskällorna samt rättsreglers uppkomst och tillämpning. Därefter behandlas rättsregler som är centrala för företag, företagare och priva Handelsrätt, 15 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning i rättsvetenskap eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Med en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik är du redo att fatta beslut i många olika situationer som är viktiga för ett företag eller en organisation. Du kommer till exempel att kunna jobba som ekonomichef, marknadsförare, projektledare eller controller. Jag innehar därför sedan januari 2021 en examen i handelsrätt, affärsjuridisk inriktning. Min uppsats undersökte om de ändrade åtalsprövningsreglerna i upphovsrättslagen innebär att straffhotet vid upphovsrättsliga intrång minskat.
Rörelsemängd studerasmart

Handelsrätt examen

Gemensamt för de båda är dock att du måste läst 90 hp inom ämnet handelsrätt, varav 30 hp på c-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats. Handelsrätt är den samlade beteckningen på de delar av juridiken som är speciellt viktiga för företag, internationellt och nationellt, och dit hör bland annat avtalsrätt, bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, ­immaterialrätt och ­konkurrensrätt. En examen i handelsrätt ger en god professionell bas för varierande arbetsuppgifter som förutsätter både ekonomiskt och juridiskt kunnande. Våra alumner som studerat handelsrätt jobbar idag som som bland annat VD:n, ekonomidirektörer, konsulter, ekonomisakkunniga, skattekonsulter, controllers och entreprenörer. Inom handelsrätt ryms t.ex. rättsligt inriktade analyser av regleringen, analys av reglernas effekt och kartläggning av underliggande samhällsfenomen. Kopplingar finns till teoribildning inom juridik, företagsekonomi, nationalekonomi, rättssociologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner.

För att kunna delta i CGR-examen bör den sökande uppfylla de krav som ställs i arbets- och. Kontakta skolor direkt - Jämför 14 LLB-program i Handelsrätt 2021. Vår LLB (Hons) juridik examen är tillgänglig en 3-årig kurs (Reg.nr.
Kompetensutveckling lärare 104 timmar


Studieguidens uppgifter - WebOodi

Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer efter kursens nedläggning, HARA26, Handelsrätt: Arbetsrättslig grundkurs, 30 högskolepoäng Business Law: Basic Course in Labour Law, 30 credits Grundnivå / First Cycle U 2021/267.