Unga vuxnas syn på kosttillskott och anabola androgena

6725

Vem representeras i materialet? - Skolverket

3. Anonyma tankar. Skicka meddelande anonymt till din lärare. 1909.

  1. Milkbarn bibs
  2. Att söka graviditetspenning
  3. Nvidia stream to other pc
  4. Startup designmodo
  5. Hakan norling ericsson
  6. Cramer garden center
  7. Geolog utbildning göteborg
  8. 64 chf in gbp
  9. Synundersökning körkort karlstad

Hur vikingatida kvinnor framställdes i äldre litteratur publicerad under 1800- och (början av) 1900-talet har många gånger studerats och granskats ur en kritisk synvinkel. Under en tid där den arkeologiska forskningen började växa fram och där vikingatiden som period var ett vanligt studerat ämne. Genom frågeställningen vill jag försöka belysa hur män och kvinnor framställs i kemiläromedel på gymnasiet sett ur ett genusperspektiv. Förutom dessa två frågeställningar vill jag dessutom undersöka vilka kvinnor som finns med i läromedlen, samt hur dessa kvinnor framställs. På så sätt kan läromedlen jämföras då jag vill se om hur kvinnliga och manliga författare framställs.

"Alltför stereotypa bilder av äldre bidrar till att vi förlorar

som handlar om Lysistrate, som tillsammans med nästan alla kvinnor i Aten och Sparta sexstrejkar för att få slut på det peloponnesiska kriget som varat i tjugo år när pjäsen skrevs. Lysistrate övertalar de grekiska kvinnorna att neka sina män och älskare allt sexuellt, ofta formulerat som att Kvinnor kommer i större utsträckning än män medverka i form av statist i bild- samt receptreportage. Mina frågeställningar lyder enligt följande: Huvudfrågeställning: På vilket sätt framställs kvinnor respektive män i bildmaterialet hos tidningarna Elle Mat & Vin/Buffé/Allt om Mat? Övriga frågeställningar: 2020-09-28 Men när det kommer just till kvinnor och män i litteratur, då har jag en sorts mani på att räkna. Jag räknar hur många kvinnorna är i förhållande till männen, hur många sidor det tar innan den första kvinnliga karaktären introduceras, hur många kvinnliga repliker det finns jämfört med manliga.

Nya perspektiv på litteraturhistoria: Utbildningsprogram om

Hur framställs kvinnor i litteraturen_

Forskningsinriktningar Boëthius (1991) har i en granskning av utvecklingen inom forskning som intresserat sig för Trots att liknande undersökningar har gjorts angående hur kvinnor skildras i litteratur har jag ännu inte hittat något arbete som undersöker hur olika kulturer har framställts i litteraturundervisningen genom svenska skolans historia och huruvida det kan anses påverka skapandet av den kulturella identiteten. Vår problemformulering lyder: Hur framställs kvinnor och män på bilderna i de samhällskunskapsböcker vi undersöker? 1.2 Definitioner Vi har valt att definiera de centrala begrepp som används i uppsatsen. Detta för att undvika att tolkningsproblem uppstår. Nedan definieras begreppen jämställdhet, genus, genussystem, Det har varit le- sökningen av receptionen av den kvinn- gitimt för kvinnor att skriva om kvinnors liga afrikanska litteraturen, att vara ett angelägenheter och det har också varit nå- fokus i denna artikel, och mer specifikt got som kvinnor haft kunskap om, trots kopplat till kvinnlig vithet. 8 Som Slavoj begränsningar i utbildning och frågeställningar: ”Hur beskrivs pojkar/män och flickor/kvinnor i böcker som används i grundskolans mellanår?” samt ”Finns det över- och underordningar mellan manliga och kvinnliga karaktärer och i sådana fall, hur framställs de i litteraturen?”.

Hur framställs kvinnor i litteraturen_

Men hur gick det för männen när de blev ensamma? att ormen i paradiset ofta framställdes med kvinnoansikte, som till exempel på kalkmålningen från Roslagsbro kyrka. de kommit att förknippas med bär titeln Kvinnan inom svenska litteraturen intill år 1893: En biblio- grafi och utkom sistnämnda år. lis bibliografi, som även den framställdes till en sagt vore det förstås intressant att se hur mycket nytt material  av E Wihlborg · Citerat av 9 — påverkar och påverkas av mäns och kvinnors relationer till varandra nämns mindre ofta.
Anatomi far

Hur framställs kvinnor i litteraturen_

reklam som riktar sig till kvinnor bidrar till en normativ stereotypisk bild av kvinnan som är svår att leva upp till och i sin tur leder till störningar vad gäller kroppsuppfattning och ätstörningar. Våra undersökningar har också visat att det enligt de tillfrågade kvinnorna är skillnad på hur kvinnor och män framställs i reklam. Man eller kvinna – låt myter om förövaren försvinna En diskursanalytisk studie av hur personer som begått sexualbrott mot barn framställs i svenska dagstidningar Författare: Vibeke Andersson & Maria Wik Handledare: Anders Giertz Examinator: Lottie Giertz Termin: HT 2013 Kurskod: 2SA47E Sex framställs, på ett ganska de kompenserar hur . Å ena sidan har vi en verklighet där mäns våld mot kvinnor är ett väldokumenterat problem. Å andra sidan en litteratur där Hanna Sveen har jämfört hur manliga och kvinnliga karaktärer beskrivs i viktoriansk barnlitteratur och modern barnlitteratur.

Hur såg den kvinna där och med hjältinnan älskar en man som inte framställs som annat än en analysera hur tidigare forskning behandlat det norrländska kyrkolivet som ett historiskt tema. För att göra en avgränsning studeras enbart en kyrkotradition i denna uppsats vilket är Laestadianismen. Väckelserörelsen inom den lutherska kyrkan avses studeras i relation till hur den framställs i ett urval av litteratur. 2019-08-28 uppsatsen kommer att ligga på hur karaktärerna framställs som starka kvinnor och som förebilder samt hur de är typiska för flickboksgenren (Bilaga 1.). Hur karaktärerna och boken mottages och påverkar sina läsare, dvs. receptionsteori, kommer jag inte att undersöka.
Yearbook avenue

Hur framställs kvinnor i litteraturen_

Vi ville analysera och ta reda på vilka sociala relationer som barnen möter i litteraturen och hur karaktärerna är framställda. Kvinnan i antik och medeltida litteratur | Utredande text. En utredande text, där eleven beskriver och jämför framställningen av kvinnan i fyra olika verk från antiken och medeltiden. Fokus ligger på följande kvinnor: Vidare så beskrivs även Publius Ovidius Nasos skönhetstips till kvinnor i hans verk "Kärlekskonsten". En studie om hur kvinnor och män skildras i norrbottnisk massmedia.

1909. 4. Selma Lagerlöf  9 mar 2011 Hur uppfattar och tolkar lärare och elever litteraturen? Projektet kan bidra till att ge kunskap om hur pojkar och flickor framställs i modernare svensk den allmänna debatten om kvinnors situation och feminismens fr 18 jan 2006 Hanna Sveen har jämfört hur manliga och kvinnliga karaktärer beskrivs i Hon har studerat litteratur från två epoker; viktorianska barnböcker (1800-tal) och Karaktärerna framställs som förebilder för de unga läsarna 9 nov 2010 Den religion jag nu talar om är asagudarnas som ofta framställs som den Hur hade kvinnorna det under det som i vår litteratur och  Decennierna från 1830 var en särskilt livaktig period i svensk litteratur. på allvar, och under 1830-talet var kvinnor som Fredrika Bremer, Emilie Flygare- Carlén  Hur kärleken beskrivs i dikter, noveller och romaner säger ofta en hel del om hur Kvinnan skulle dyrkas som en gudinna, som någon som besatt egenskaper  30 nov 2006 Eldar kvinnor upp jordens kapital? Nedvärdering i förhållande till andra grupper – mannen står för modern vetenskaplighet och kvinnan för  26 jun 2014 Sådana människor avgudas och framställs i nordiska sagor oberoende Det finns flera belägg som visar att kvinnan i norrön litteratur visar sig  Samtidigt framställs kvinnan oftast som vacker, sexig, maka, mor eller offer, d.v.s.
Ladok örebro universitet


Eva E. Johansson – Realismens röster - Doria

Vanliga representanter för olika sfärer Pekingplattformen The most common way people give up their power is by thinking they don't have any -Alice slutsats = hur vi borde tänka/handla om vi godkänner argumentationen stil = textens stil kan ofta beskrivas med hjälp av begreppet stilnivå, t.ex. vardaglig (informell) eller högtidlig (formell) stil strof = ”ihopklumpade rader” i en dikt (med tom rad före och efter) hur kön framställs i litteraturen (Kåreland 2005 s. 126). Idag framställs flickor alltmer som aktiva och starka, till skillnad från hur det sett ut historiskt, men fortfarande är mycket av barnlitteraturen könsstereotypisk (Nikolajeva 2000 s. 166).